.   Покраска двери от 1700 гр.   .
.   Рихтовка двери от 250 гр.   .
.   Полировка детали от 150 гр.   .
.   Сварка кузова от 150 гр.   .
.  Рихтовка крыла от 200 гр.    .
.   Удаление царапин от 550 гр.   .